Dialog o dzielnicowych inwestycjach

Lipcowe posiedzenie dzielnicowej komisji dialogu społecznego na Pradze Północ poświecono inwestycjom. Na pytania strony społecznej odpowiadał wiceburmistrz Jarosław Sarna.

W zakresie remontów i modernizacji budynków komunalnych inwestycje prowadzi ZGN. Dzięki porozumieniu ZGN z firmą Vattenfall oraz SPEC-em 69 budynków zostanie podłączonych do miejskiej sieci centralnego ogrzewania. Strona społeczna zwróciła uwagę na brak głębszego namysłu nad modernizacją. Podłączenie budynku do sieci c.o. to koszt miliona złotych. Dobrze, że firma energetyczna pokrywa większość tych kosztów. Nie rozważono jednak innych nowoczesnych możliwości, wpływających zarówno na obniżenie kosztów eksploatacji, jak i obciążeń środowiska - jak baterie słoneczne czy pompy ciepła.

W trakcie dyskusji okazało się, że podobnie jak w innych dziedzinach, także w kwestii dzielnicowych inwestycji nie ma specjalnego długofalowego planu ani klucza doboru. W pierwszej kolejności likwidowane są zagrożenia budowlane i podnoszony standard mieszkań. Choć inwestycje w tej kadencji są dwukrotnie większe niż w poprzedniej, trudno to dostrzec w morzu potrzeb. Remonty budynków użyteczności publicznej, np. oświatowych, przygotowywane są ze środków budżetu dzielnicy, które są ustalane na koniec roku.

Z kolei w miejskim Wieloletnim Planie Inwestycyjnym przewidziano remonty budynku przy ul. Otwockiej 3 (po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków), liceum Władysława IV (remont w toku). W planach na 2013-14 jest remont przedszkola na Markowskiej, zaś w bliżej nieokreślonym terminie ma powstać budynek dzielnicowego domu kultury w Parku Praskim. Prace nad projektem skomplikowała śmierć jego autora.

Wśród bieżących zadań zapisanych w WPI znalazł się także dom przy Białostockiej 3/6, Ząbkowskiej 13, Radzymińskiej 2 i budowa pierwszego etapu osiedla komunalnego na Golędzinowie. W nowych budynkach na Golędzinowie nie przewiduje się mieszkań rotacyjnych. Podstawą uzyskania lokalu jest oczywiście wniosek i znalezienie się na liście oczekujących, dodatkowo jednak będzie się liczyć wypłacalność, opinia sąsiadów, być może także służb mundurowych. Dzięki nowym zasobom budynki z nakazem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego będą wykwaterowywane.

Tomasz Peszke zwrócił uwagę, że takie podejście tylko do nowych budynków może jednak rodzić obawy, że trafią do nich najlepsi mieszkańcy, liderzy społeczności, zaś w zabytkowych kamienicach pozostaną ci, którzy sprawiają największe kłopoty, dodatkowo obniżając standard życia i stan mieszkań. Budowa nowych domów komunalnych w dzielnicy, która ma 13,5 tysiąca lokali komunalnych (najwięcej w Warszawie), którymi nie jest w stanie efektywnie zarządzać, wydaje się również wysoce dyskusyjna.

Zasygnalizowano także problemy z nadzorem i odbiorem robót przez dzielnicowe służby wydziału infrastruktury: źle umocowane znaki, obłażące z farby płotki niedługo po ich wymalowaniu, krzywe chodniki, przeszkadzające pieszym donice itd. Okazuje się, że tymi sprawami zajmuje się obecnie tylko jeden pracownik. Przytaczając przykład ul. Białostockiej, Tomasz Peszke złożył wniosek o dostęp do materiałów dotyczących inwestycji na jak najwcześniejszym etapie - wstępnej koncepcji, oraz projektowej - sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ), kiedy jeszcze wszystkie zmiany są możliwe do wykonania. Padł pomysł, aby takie informacje upowszechniać np. za pomocą publikacji w Nowej Gazecie Praskiej i na stronie internetowej urzędu. Burmistrz Sarna zadeklarował gotowość współpracy z organizacjami społecznymi przy konsultowaniu projektów.

Sierpniowe posiedzenie DKDS na Pradze Północ będzie poświęcone przedsiębiorczości.


Kr.
5581