Prawnik radzi

Uchylenie alimentów

Mam dwudziestoletniego syna. Od wielu lat płacę na jego rzecz alimenty. Sąd zasądził mi 800 zł miesięcznie. Syn od ukończenia liceum nie uczy się, pracuje dorywczo, ale przede wszystkim imprezuje. Nie stać mnie na to, żeby finansować hulaszcze życie mojego syna. Czy mogę zaprzestać płacenia alimentów?
Wiesław K.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Rodzice mogą jednak uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Jeżeli więc uważa Pan, że Pana syn może i powinien utrzymywać się samodzielnie, musi złożyć Pan do sądu pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka. Pismo procesowe należy złożyć do sądu rodzinnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego do otrzymywania alimentów. W piśmie należy przedstawić wszystkie okoliczności wskazujące na możliwość samodzielnego utrzymania się przez dziecko (wiek, wykształcenie, predyspozycje), należy również opisać tryb życia, jakie prowadzi dziecko, oraz sytuację finansową i osobistą powoda (czyli Pana), jeżeli ona również uzasadnia uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Proszę pamiętać o tym, że nie można zaprzestać płacenia alimentów bez odpowiedniego orzeczenia sądu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964, Nr 9, poz. 59).Kalina Kisiel-Bartoszewicz - prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
tel. 500 020 048
e-mail: kancelaria@leximus.pl
3802